• 638023008926094082_foto_01-9.jpg
  • 638023008929062822_foto_03-10.jpg
  • 638023008930469070_foto_04-8.jpg
  • 638023008927969057_foto_02-10.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Ukončeno
Číslo:
20230024
Předpokládaný konec:
25.04.2023 10:30
Nejnižší podání:
240 000 Kč
Minimální příhoz:
5 000 Kč
Maximální příhoz
100 000 Kč
Výše jistoty:
30 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
600 000 Kč
Kraj:
Středočeský
Město:
Křivoklát
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
27/42
Registrace do:
25.04.2023 10:00
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
25.04.2023 09:00
Složení jistoty:
Ano
Složení jistoty do:
25.04.2023 09:00
Registrace dražitelů s předkupním právem:
Ano
Registrace dražitelů s předkupním právem do:
25.04.2023 08:00
Výměra pozemku
331 m2
Stav objektu
zbořeniště
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Podíl 27/42 pozemku v k.ú. Křivoklát, v obci Křivoklát, okres Rakovník

Vloženo: 29.03.2023 08:57:16 |  Číslo aukce: 20230024 240 000 Kč
Konec aukce Úterý 25.04.2023, 10:30

Popis předmětu aukce

  

Jedná se o podíl 27/42 na pozemcích o celkové výměře 331 m2 v katastrálním území Křivoklát, v obci Křivoklát, okres Rakovník. Městys Křivoklát se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 13 km jihovýchodně od Rakovníka. Žije zde 684 obyvatel. Předmětem jsou dva přilehlé pozemky nacházející se obci Křivoklát, okr. Rakovník. Předmětné pozemky jsou umístěny v jihozápadní okrajové části obce. Jedním z oceňovaných pozemků je pozemek St. p.č. 48, zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o rovný, nezastavěný pozemek s nezpevněným povrchem. Na tomto pozemku se zřejmě v minulosti nacházela stavba objektu domu, nyní je dle KN evidovaný způsob využití “zbořeniště“. Tento pozemek je v platném ÚP verden jako SC – plochy smíšené obytné v centru měst. V blízkosti pozemku jsou pravděpodobně tyto inženýrské sítě: elektrické energie, vodovodní řad, veřejná kanalizace. Pozemek se nachází vedle silnice II/201 vedoucí pře obec Křivoklát. Přístup na tento pozemek je ze silnice p.č. 192/1 zapsané na LV 497, vlastník je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. Druhým pozemkem je pozemek p.č. 27, ostatní plocha. Tento pozemek navazuje ze západní strany prvního pozemku St. p.č. 48. Pozemek p.č. 27 je výrazně svažitý pozemek s porostem křoví a stromů. Využití tohoto pozemku je proto značně omezené. Tento pozemek je v platném ÚP obce veden jako plochy – ZELEŇ soukromá a vyhrazená.

Místo konání

www.aukcepodilu.cz

Vyhlašovatel

MI Estate s.r.o.

Na Pankráci 310/60
14000 Praha
Česká Republika
+420 732 717 314
info@miestate.cz