• 638059261362669699_index.php-12.jpeg
  • 638059261365638564_index.php-11.jpeg
  • 638059261367200683_index.php-10.jpeg
  • 638059261368451079_index.php-9.jpeg
  • 638059261369544759_index.php-8.jpeg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Vyhlášena
Číslo:
20230008
Předpokládaný konec:
28.03.2023 10:30
Nejnižší podání:
1 040 000 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Maximální příhoz
100 000 Kč
Výše jistoty:
100 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
1 350 000 Kč
Kraj:
Ústecký
Město:
Rumburk - Dolní Křečany
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
3/4
Registrace do:
28.03.2023 10:00
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
28.03.2023 09:00
Složení jistoty:
Ano
Složení jistoty do:
28.03.2023 09:00
Registrace dražitelů s předkupním právem:
Ano
Registrace dražitelů s předkupním právem do:
28.03.2023 08:00
Výměra pozemku
1790 m2
Velikost zahrady
1286 m2
Plocha zastavěná
369 m2
Počet podlaží
1
Stav objektu
zhoršený
Konstrukce budovy
zděná
Termín prohlídky
Po individuální domluvě s Marianou Dalibovou, tel. 732 281 343, e- mail: dalibova@miestate.cz
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Podíl 3/4 na rodinném domě v Dolních Křečanech, okres Děčín

Vloženo: 20.02.2023 13:03:18 |  Číslo aukce: 20230008 1 040 000 Kč
Začátek aukce Úterý 28.03.2023, 10:00

Podmínky účasti v aukci

status
Registrován
a přihlášen
do systému
status
Přihláška
podána
status
Totožnost
ověřena
status
Jistina
složena
status
Přihláška
schválena

Popis předmětu aukce

Inzerce   

Předmětem aukce je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3⁄4 na pozemku parc. č. St. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 166 Potoční, Dolní Křečany způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Dolní Křečany, obec Rumburk. Jedná se o samostatnou, podsklepenou, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je špatný. K domu patří zahrada parcelní číslo 55/2. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl organizátorovi aukce doručen, má se za to, že budova spadá do klasifikační třídy G. Užívání domu spoluvlastníky či jinými osobami nebylo možné ověřit Pozemek parc. č. St. 37, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 504 m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří dvůr nebo zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci. Součástí aukce je také pozemek parcelní číslo 55/2 o výměře 1286 m2 vedený jako zahrada. Tento pozemek přímo sousedí s pozemkem parc. č. St. 37.  Předmět aukce není zatížen žádným věcným právem

Místo konání

www.aukcepodilu.cz

Vyhlašovatel

MI Estate s.r.o.

Na Pankráci 310/60
14000 Praha
Česká Republika
+420 732 717 314
info@miestate.cz