Nejčastější dotazy

na webu Aukce Podílů

Co je aukce?

Elektronická aukce je forma prodeje nebo nákupu určité komodity, kdy za pevně stanovených podmínek účastník licituje o ceně. Elektronická aukce k licitaci využívá softwarové rozhraní, díky kterému získá účastník řadu výhod. Mezi hlavní patří naprostá anonymita účastníka a druhou je bezesporu nezávislost na místě konání aukce, kdy účastník může činit své nabídky prakticky odkudkoliv, kde je připojení k internetové síti.

Jaký je rozdíl mezi aukcí a dražbou?

Aukce je dobrovolnou záležitostí, majitel nemovitosti si tento způsob prodeje může zvolit sám. Účastník (vítěz aukce) za podmínek stanovených aukcí následně uzavře kupní smlouvu s navrhovatelem aukce.

V dražbě jde o tzv. přechod práva (např. vlastnického) příklepem licitátora (pokud vydražitel splnil podmínky dražby, a uhradil cenu dosaženou vydražením). Vlastnictví přechází na vydražitele k okamžiku příklepu na dražbě.

Jak probíhá elektronická aukce?

Po splnění podmínek, a od okamžiku zahájení aukce může účastník činit příhozy. Od vyvolávací ceny se postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem se stane účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší. Aukce trvá po dobu uvedenou v aukční vyhlášce. Pokud kterýkoli účastník aukce učiní příhoz 5 a méně minut před skončením aukce, prodlužuje se aukce o dalších 5 minut, počítáno od posledního příhozu, a to i opakovaně. Konkrétní podmínky aukce, jako je vyvolávací cena, doba trvání a ukončení aukce nebo výše minimálního a maximálního příhozu je stanovena aukční vyhláškou.

Co je aukční jistota a k čemu slouží?

Pokud se budete chtít účastnit elektronické aukce, tak ve většině případů budete muset zaplatit aukční jistotu. Výše aukční jistoty je určena aukční vyhláškou, stejně jako podmínky její zaplacení. Tato aukční jistota slouží jako potvrzení zájmu účastníka o koupi nemovitosti a předchází zmaření aukce. V případě vítězství v elektronické aukci, jako část kupní ceny.

Pokud jsem v aukci nevyhrál, vrátí se mi aukční jistota?

Pokud nevyhrajete aukci (nemovitost nevydražíte), do 5 dnů po ukončení aukce je Vám aukční jistota vrácena zpět na účet. Samotná účast v aukci není nijak zpoplatněná.

Co je to příhoz?

Příhoz je rozdíl mezi novou nabídkou ceny (podáním) a dosavadní nejvyšší cenou (podáním). Jeho minimální výše je stanovena v aukční vyhlášce. První příhoz může být 0 Kč jako potvrzení vyvolávací (počáteční) ceny.

Musím se vždy znovu registrovat a ověřovat svou totožnost pokud se chci účastnit nové aukce?

Na protále www.aukcepodilu.cz Vám stačí pouze jedna registrace. Do jednotlivých aukcí zasíláte pouze přihlášky. Ověření totožnosti provedete pouze při první registraci, platnost ověření totožnosti je vždy 12 měsíců v případě žádné změny.

Jak ověřím svou totožnost?

Ověření totožnosti provede účastník tak, že vyplní formulář pro ověření totožnosti, který je uložen ve smluvní dokumentaci na portálu www.aukcepodilu.cz, podepíše ho a doručí organizátorovi aukce. Podpis na formuláři musí být úředně ověřen. Ověření podpisu může účastník provést na kterémkoliv ověřovacím místě nebo lze ověření provést tzv. uznávaným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Až po ověření totožnosti může organizátor aukce schválit účastníkovi přihlášku k aukci.

Chci nabídnout svou nemovitost v aukci, co mám udělat?

Chcete-li prodat svou nemovitost  pomocí aukce, doporučujeme Vám kontaktovat nás přes email info@aukcepodilu.cz. Rozsah prací Vám bude prezentovat aukční specialista.

Mohu si nemovitost prohlédnout?

Zda je nebo není u nemovitosti organizována prohlídka se vždy dozvíte v aukční vyhlášce, zde jsou případně uvedeny i termíny prohlídek.

Jaké poplatky elektronická aukce skrývá?

Účast v aukcích je zdarma. V případě, kdy budete chtít svou nemovitost prodat v aukci, hradí se odměna zprostředkovatele, tak jako byste prodávali nemovitost přes klasickou realitní společnost. Pokud hradí odměnu vítěz aukce, tak je to vždy uvedeno v aukční vyhlášce

Co se děje po ukončení aukce?

Pokud se stanete vítězem aukce: Ihned po ukončení aukce bude vítěz aukce (kupující) prostřednictvím naší společnosti propojen s navrhovatelem aukce (prodávajícím) za účelem uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitosti.

Pokud se nestanete vítězem aukce: Pokud nemovitost nevydražíte (tzn. nevyhrajete aukci), do 5 dnů po ukončení aukce Vám bude vrácena aukční jistota.

Nabízíte právnickou pomoc při převodu nemovitosti?

Na webových stránkách je k dispozici vzorová kupní smlouva. Naše společnost má licenci realitního zprostředkovatele a v případě zájmu Vám můžeme pomoci s vyhotovením potřebných dokumentů a provést celým procesem.

Co když se objeví skryté vady nemovitosti?

V případě, že se objeví skryté vady na nemovitostí, máte stejná práva řešit tyto vady, jako kdybyste kupoval nemovitost přímo od majitele.