Nápověda

na webu Aukce Podílů

Jak se registrovat

Chcete - li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál aukcepodilu.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace. 
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu aukcepodilu.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám přijde email o Dokončení registrace a možnosti přihlášení

 

Jak splnit podmínky účasti v aukci

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky:

 1. Zaregistrovat se na portále www.aukcepodilu.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu.
 2. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do aukce.
 3. Doložit Organizátorovi, pořádajícímu konkrétní aukci svoji totožnost.
 4. Složit na účet Organizátora uvedený u aukce, aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu aukce.

 

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možné doložit několika způsoby:

 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla organizátora,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou nebo emailem organizátorovi.

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v aukční vyhlášce ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu www.aukcepodilu.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře: Právnická osoba - ZDE, Fyzická osoba - ZDE

 

Jak složit aukční jistotu

 • Složení aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti organizátorovi.
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní aukci najdete u detailu této aukce.
 • Výše aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v aukční vyhlášce k vybrané aukci popřípadě na detailu této aukce. 
 • V případě, že aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě dražebník poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že aukční jistota musí být připsána na účet organizátora ještě před začátkem aukce.

Složení aukční jistoty v hotovosti nelze provést v kanceláři organizátora. 

Aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet organizátora. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) budou zveřejněny přímo v aukční vyhlášce nebo vám budou sděleny organizátorem emailem po odeslání přihlášky do aukce.

 

Kdy začne aukce

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v aukční vyhlášce a zobrazen u detailu aukce na portálu www.aukcepodilu.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukce identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu.

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno.

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí organizátorovi potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce.

Seznam příhozů aktuální cena  a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky

 1. Obecně platí, že nemohou účastníci aukce v elektronické aukci činit stejné podání.
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.
 3. Účastníci aukce s předkupním právem v aukci, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného účastníka v aukci.